Detta är en artikel från TT.

Vattenfall: Reaktorer kan köras längre

Telegram från TT / Omni
20 October 2022, 13.44, uppdaterad 20 October 2022, 15.09

Vattenfall bedömer att bolagets existerande fem reaktorer borde vara möjliga att köra till 2060 i stället för 2040, som var den tidigare bedömningen.

Men det är för sent att återstarta Ringhals 1 och 2, enligt vd Anna Borg.

– Den bedömningen vi har gjort är att det är för sent, säger Borg om avstängda Ringhals 1 och 2 när hon intervjuas i Sveriges Radios program Studio Ett.

Tåget har gått

Den nya regeringen har aviserat att de vill utreda en återstart av de båda reaktorerna. Anna Borg säger att regeringen förstås är fria att utreda frågan, men att Vattenfall bedömer att det tåget har gått.

– Det är inte intakta anläggningar längre, säger Borg.

Hon tillägger att komponenter har redan plockats ut och används i andra reaktorer. Rörsystemen har spolats med syror för att få ner radioaktiviteten och det påverkar också materialet i delarna.

Anna Borg säger att hittills har antaganden och planeringen för de fem reaktorer som producerar för bolaget – två i Ringhals och tre i Forsmark – varit att de har en livslängd på 60 år. Det innebär till 2040.

Men det är högst troligt att de går att underhålla och anpassa för ytterligare några decenniers drift.

– Vi tror att vi ska kunna förlänga livstiden ytterligare 20 år, att de ska kunna leva i 80 år, säger Anna Borg.

Mer av allt

Hon talar om kärnkraften som en viktig, långsiktig del av den svenska energiplaneringen. Men det kommer att behövas mer av allt – även sådant som vindkraft och solenergi – för att nå uppsatta mål för Sveriges energiproduktion.

En effekt av den nya regeringens energipolitik är att det nu blir mer intressant att titta på just livstidsförlängning. Men också möjligheter att få ut mer effekt ur de reaktorer som är i gång.

Vattenfall har just fått klartecken för att öka effekten i reaktor 1 vid Forsmarks kärnkraftverk och ett arbete ska inledas för att höja den även i Forsmark 3.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät som nu gett klartecken för provdrift i ett första steg.

Effekthöjningen sker i två steg, 50 MW nu och 50 MW vid nästa års revision, våren 2023.

”När effekthöjningen är helt genomförd nästa år handlar det om hushållsel som räcker till över 200 000 lägenheter”, skriver Torbjörn Wahlborg, nordisk produktionschef vid Vattenfall, i ett pressmeddelande.