Detta är en artikel från TT.

Viktigaste punkterna ur klimatavtalet

Telegram från TT / Omni
13 December 2023, 10.46

Överenskommelsen som klubbades av Sultan al-Jaber, chef för COP28, klassas som historisk. Men vad är det egentligen som länderna har enats om?

Här är några av de viktigaste punkterna i klimatavtalet:

1. Länderna ska ställa om från fossila bränslen i energisystemen. Omställningen ska ske på ett “rättvist och ordnat sätt”. Det är första gången som fossila bränslen nämns i ett avtal från FN:s klimatkonferens, tidigare har enbart kol tagits upp.

2. Länderna ska arbeta för att trippla den förnybara energikapaciteten till år 2030 och dubblera den årliga takten på energieffektiviseringen.

3. Länderna ska också öka takten i arbetet med att utveckla tekniska lösningar för avskiljning och lagring av koldioxid för att hantera utsläpp som är svåra att minska.

4. Påskynda avveckling av kolkraft.

5. Avsevärt minska utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid, i synnerhet metanutsläpp, till år 2030.

6. Påskynda arbetet med tekniker som inte ger utsläpp eller bara har låga utsläpp, exempelvis förnybar energi, kärnkraft och vätgas med låga utsläpp.

7. Fasa ut ineffektiva subventioner av fossila bränslen som inte riktar in sig på energifattigdom eller rättvis omställning, så snart som möjligt.

8. I en tidigare version av avtalet fanns en formulering om att helt ”fasa ut” fossila bränslen, men det gick inte igenom på grund av motstånd från bland annat oljeländer som Saudiarabien. Den slutliga formuleringen blev i stället att ”ställa om”.