Foto: Ahn Young-joon/AP/TT

"Viruset mindre farligt än sars och mers"

Det nya virus som sprids i Kina tycks vara mindre farligt än både sars och mers. Det säger statsepidemiologen Anders Tegnell. Detta trots att det nya viruset redan hunnit ta livet av 26 personer.

Telegram från TT / Omni
24 jan. 2020, 09.20

Kunskapen om det nya coronavirus som började spridas från Wuhan i Kina är fortfarande liten och uppgifterna är knapphändiga.

– Det är fortfarande ganska tidigt i epidemin, men av den information vi fått hittills verkar det inte ge lika många dödsfall som sars eller mers. Visst är det personer som dör, men i jämförelse med antalet exponerade är det förhållandevis få, om man jämför med sars och mers. Dessutom verkar de som har dött hittills redan ha varit väldigt sjuka, säger Anders Tegnell.

Men framför allt, säger han, verkar det som om att det nya viruset, med det officiella namnet 2019-nCoV, inte sprids lika lätt i vårdmiljöer.

Misstänkta svenskar

– Än så länge har detta virus bara resulterat i begränsad spridning i vårdmiljö, vilket är en stark indikator på att det inte är lika smittsamt som sars och mers. Dessutom säger det något om hur destruktivt det är för sjukvården. Om den observationen håller sig är det väldigt positivt, eftersom det gör det lättare att hantera smittan, säger Anders Tegnell.

Sverige har haft misstänkta fall och ett antal patienter har varit isolerade.

– Men hittills har alla fall kunnat avskrivas. Det hade nästan varit konstigt om vi inte hade haft misstänkta fall, med tanke på hur vi reser. Den svenska sjukvården är informerad och vet vad den ska göra. Det finns rutiner, säger Anders Tegnell.

Inget vaccin

TT: Hur tycker du att kineserna har hanterat situationen hittills?

– De har reagerat kraftfullt och har varit transparenta med omfattande informationsinsatser.

TT: Är det effektivt att isolera stora städer med miljontals invånare?

– Det får framtiden utvisa. Historiskt sett har det inte gett några långvariga effekter. Men det är möjligt att det har effekt i de här fallen. Kineserna har uppenbart stora möjligheter att göra det. Vi håller tummarna.

Det nya viruset är, precis som sars och mers, ett så kallat coronavirus. När sars och mers bröt ut inleddes försök med vaccin mot coronavirus, men försöken har inte kommit långt och det lär dröja flera år innan något vaccin är tillgängligt.

Fakta: Samma virusgrupp

Det nya viruset, sars och mers är så kallade coronavirus. Det är en virusgrupp som bland annat kan orsaka vanlig förkylning och lunginflammation. Det finns ett stort antal coronavirus, och så vitt man vet kan minst sju av dem smitta människor. Den lungsjukdom som brutit ut i Kina orsakas av coronaviruset 2019-nCoV. Kinesiska myndigheter har bekräftat att det kan smitta från människa till människa.

Sars (svår akut respiratorisk sjukdom) ledde 2003–2004 till en epidemi som orsakade runt 8 000 sjukdomsfall varav över 750 dog. Smittan uppträdde först i Kina men spreds till ett flertal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter.

Mers (respiratorisk sjukdom från Mellanöstern) upptäcktes 2012 på Arabiska halvön. 80 procent av fallen har rapporterats från Saudiarabien. Sjukdomen orsakar svår lunginflammation och kan ge komplikationer som njursvikt. Kameler anses vara den troliga smittkällan. Mers betraktas som dödligare men mindre smittsamt än sars. Dödligheten anges till 35 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO