WHO: Långa arbetsdagar dödligt farligt

Långa arbetsdagar kan vara dödligt farliga. En global studie visar att stroke och hjärtsjukdomar kopplade till många långa timmar på arbetet ligger bakom hundratusentals dödsfall per år.

Telegram från TT / Omni
17 May 2021, 04.27

Långa arbetsdagar kan vara dödligt farliga. En global studie visar att stroke och hjärtsjukdomar kopplade till många långa timmar på arbetet ligger bakom hundratusentals dödsfall per år.

En global studie publicerad i Environment International visar att 745 000 människor dog av stroke eller hjärtsjukdomar orsakade av långa arbetsdagar, och det bara under 2016. Det är 30 procent fler än vid millennieskiftet.

Med långa arbetsdagar menas i studien arbetsveckor på 55 timmar eller mer, vilket 488 miljoner människor beräknas ha. Det motsvarar nio procent av alla anställda i världen.

– Att arbeta 55 timmar eller mer i veckan är en allvarlig hälsofara. Vad vi vill visa med de här siffrorna är att verka för att fler åtgärder ska sättas in och att arbetarna ska skyddas, säger Maria Neira, ansvarig för miljö och hälsa hos Världshälsoorganisationen (WHO), till nyhetsbyrån Reuters.

Män värst drabbade

WHO har tillsammans med FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO (International Labour Organization) tagit fram studien, som har samlat in data från 194 länder.

Arbetsveckor på 55 timmar eller mer kopplas till 35 procents högre risk för stroke och 17 procents högre risk för att dö i hjärtsjukdomar, i jämförelse med de som arbetar 35 till 40 timmar i veckan.

Män är värst drabbade, enligt studien, och då i synnerhet de som är medelålders eller äldre. Gruppen står för 72 procent av alla fall. Allra störst är riskerna i Sydostasien, Kina, Japan och Australien. Dödsfallen inträffar ofta långt efter de långa arbetspassen, uppemot årtionden senare, enligt WHO.

Pandemin kan förvärra läget

Studien baseras på data från åren 2000–2016 och WHO befarar att antalet anställda med hög arbetsbelastning och långa arbetspass har ökat i takt med att fler arbetar hemma, och därmed att fler kommer att drabbas.

Ekonomiska kriser accelererar utvecklingen med längre arbetsdagar, och den trenden kan även kopplas till covidpandemin, står det i studien.

– Det riktigt smarta är att inte öka antalet arbetstimmar under en ekonomisk kris, säger Frank Pega på WHO.

Han lägger till att organisationen ska arbeta för att dess anställda ska komma ner i arbetstid och att det även gäller WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus, som under pandemin har kommit upp i långa arbetsveckor.