Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ytterligare en region ställer in operationer

Alla planerade operationer och slutenvård ställs in vid Akademiska sjukhuset i Uppsala även under torsdagen och fredagen.

Även operationer i Region Västmanland skjuts på framtiden.

Telegram från TT / Omni
16 okt. 2019, 10.37

Orsaken till de inställda operationerna är bristen på sjukvårdsmaterial – en situation som pågått sedan i förra veckan.

– Vår materialförsörjning är inte stabil, vi får inte de tillräckliga volymer vi behöver för att bedriva normalläge, säger Göran Günther, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till TT.

Medicinskt angelägna operationer undantas och kommer att genomföras.

– Det betyder att för de ingrepp som måste göras av medicinska skäl – att man inte kan vänta, att de skulle skada patienten på ett avgörande sätt – så har vi ett dispensförfarande, säger han.

Akademiska sjukhusets planerade operationer har varit inställda sedan torsdag i förra veckan. Tills i dag rör det sig om omkring 90 inställda operationer, vilket motsvarar cirka tio procent av de planerade ingreppen, uppger sjukhuset. De inställda operationerna gäller exempelvis stomiinläggning, justering av proteser i knä eller höft eller framfallsoperation.

Flera drabbade regioner

Bristen på sjukvårdsmaterial har uppstått efter ett leverantörsbyte från leverantören Mediq till Apotekstjänst. Bytet skedde den 1 oktober och sedan dess har leveranserna krånglat.

Regionerna Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro, som också bytt till den nya leverantören, har också drabbats. Även Region Västmanland beslutade på onsdagseftermiddagen att ställa in samtliga operationer vid sjukhusen i Västerås och Köping, rapporterar SVT Nyheter.

Regionerna Örebro, Västmanland, Uppsala och Dalarna har gått upp i stabsläge på grund av materialbristen.

Fler order än väntat

Enligt Apotekstjänst är en av huvudanledningarna till att situationen med materialbristen kunnat uppstå att antalet beställningar varit betydligt fler än vad som stod i avtalet, säger Eric Aronson, talesperson vid Apotekstjänst.

– Det fanns en beredskap att leverera på det normala beställningsantalet, men det kom in många fler order, vilket har gjort att det blivit störningar i leveranserna, säger han till TT.

En annan anledning är att beställningar kommit in via andra kanaler, som mejl och telefon, än det ordinarie it-system som de egentligen ska gå igenom, säger Aronson.

– I och med att det kom in beställningar via andra kanaler, varav vissa var brådskande, måste vi hantera dem manuellt bredvid den normala logistikkedjan. Då måste de plockas manuellt och detta har självklart lett till en extra knuta på kedjan som vi inte hade kunnat förutse.

Stort efterarbete

Det är ingen specifik typ av vård som i huvudsak drabbas av de inställda operationerna på Akademiska, säger Göran Günther.

– Det här är väldigt individuella bedömningar.

För att lösa den akuta situationen försöker sjukhuset bland annat hitta andra leverantörer. Hur långa köerna väntas bli går inte att säga, men efterarbetet kommer antagligen att bli omfattande.

– Det kommer att bli ett ganska stort efterarbete med att analysera varför det blev så här och där ingår hur mycket det påverkat köerna. Men det är något vi får analysera när vi gått ner från stabsläge till ett normalläge.

TT: När kan ni återgå till normal vård?

– Vi kan inte bedöma det, det är det som är osäkerheten. Så fort det bara är möjligt så återgår vi till normalläge, säger Göran Günther.

Ministern följer utvecklingen

Socialminister Lena Hallengren (S) kommenterar situationen med materialbristen:

– När man gör nya upphandlingar gäller det att försäkra sig om att de verkligen har ett robust system och ett robust avtal – att man får det som behövs och att leverantören också levererar det som är avtalat, och här brister det i ett av de här fallen, säger hon till TT.

– Jag kommer naturligtvis att följa detta liksom jag utgår från att andra regioner ser vad konsekvenserna är, hur man hanterar situationen och hur man löser den.

Fakta: Tomma hyllor – inställda operationer

– Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12 månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

– Tidigare hade Mediq haft uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober. Sedan dess har leveranserna krånglat.

– På torsdagen den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister. Fyra av de fem regionerna är i stabsläge, vilket innebär att de leds av särskild organisation.

– Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ställt in planerade operationer till och med torsdag morgon och under tisdagskvällen väntades nya leveranser. Men på onsdagsförmiddagen togs beslut om fortsatt inställda operationer under även torsdag och fredag.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tidigare till TT konstaterat att beredskapen hos regionerna är för låg. Även vid ett byte av leverantör måste verksamheten fungera.

Källa: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen, MSB