Detta är en artikel från TT.

Ytterligare ett dödsfall efter vaccinering

Telegram från TT / Omni
13 January 2021, 05.15, uppdaterad 13 January 2021, 08.58

Ytterligare ett dödsfall på ett särskilt boende dagen efter covidvaccinering har rapporterats till Läkemedelsverket.

Den nya rapporten kommer från Region Uppsala. Fallet gäller en multisjuk äldre person som avled dagen efter vaccination.

"Att vi rapporterar detta till Läkemedelsverket är en ren rutinåtgärd. Den avlidne var 97 år och vi ser inget extraordinärt i fallet. Men eftersom det är den första gången det inträffar i Uppsala län vill vi vara öppna", säger Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare vid Nära vård och hälsa i ett pressmeddelande.

Misstänkta biverkningar

Fall om misstänkta biverkningar rapporteras både in av sjukvård och privatpersoner. På tisdagen utredde Läkemedelsverket totalt 38 fall som tillsammans innehåller totalt 96 misstänkta biverkningar. Viktigt att tänka på är att det är just misstänkta fall. Att de är inrapporterade betyder nödvändigtvis inte att symtomen beror på vaccinet.

De misstänkta biverkningar som förekommer i flest fall är kända, förväntade och milda.

– Det är till exempel huvudvärk, lokala reaktioner vid injektionsstället, trötthet, frossa och feber, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Nästan hälften av de misstänkta biverkningarna, 42 stycken, bedöms som "allvarliga" av rapportörerna. En del är sedan tidigare kända, men ovanliga biverkningar.

Det finns ett fall av anafylaxi, alltså en allvarlig allergisk reaktion. Och det finns också ett fall av akut ansiktsförlamning. Båda två är kända och allvarliga biverkningar, säger Veronica Arthurson.

Fem dödsfall

Totalt 24 misstänkta biverkningar har både rapporterats som allvarliga och okända, vilket innebär symtom som tidigare inte kopplats till vaccinet i studier. Men det låter värre än vad det är, enligt Arthurson. Läkemedelsverket ser inga kluster av samma typ av "okända biverkningar".

Dessutom har fem dödsfall rapporterats i Sverige, men i dag finns inget misstänkt orsakssamband, enligt Läkemedelsverket.

Samtliga personer är äldre och har någon form av grundsjukdom.

Även om lite talar för att vaccin är dödsorsak, vill myndigheten gå till botten med vad som orsakat dödsfallen.

Läkemedelsverket för vidare biverkningsrapporterna till den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance, som ingår i den gemensamma läkemedelsövervakningen inom EU.

Massvaccinering i Sverige

Minst 80 000 personer har vaccinerats mot covid-19 i Sverige.

Sverige har gått med i ett EU-gemensamt avtal om vaccin med fem olika vaccintillverkare:

Astra Zeneca

Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson)

Pfizer/Biontech

Moderna

Curevac

Vaccinationerna mot covid-19 startade den 27 december i Sverige med covidvaccinet från Pfizer/Biontech, efter godkännande från EU-kommissionen den 21 december.

Den 6 januari godkändes också Modernas covidvaccin, och denna vecka väntas doser anlända till Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket