Detta är en artikel från TT.

Ytterligare pansarvärnsvapen till Ukraina

Telegram från TT / Omni
30 June 2022, 08.00

Sverige kommer att skicka ytterligare vapen till Ukraina. Det handlar bland annat om minröjningsutrustning, pansarvärnsvapen och kulsprutor. Det är det femte stödpaketet till Ukraina som regeringen beslutar om i dag, torsdag.

– Den här gången handlar det om materiellt stöd som specifikt har efterfrågats av Ukraina, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Värdet på stödpaketet är 500 miljoner kronor. Förutom pansarvärnsvapen kommer Sverige att skicka minröjningsutrustning och understödsvapen som till exempel kulsprutor.

Senast den 2 juni beslutades om vapenleveranser till Ukraina, då med bland annat en sjömålsrobot.

Enbart materiel

Sverige har tidigare lämnat finansiellt stöd till ukrainska centralbankens fond för det ukrainska försvaret och totalt 110 miljoner kronor till Natos Ukrainafond till stöd för Ukrainas försvarsmakt. Men denna gång handlar det alltså om ett renodlat materiellt paket.

– Det är viktigt att stödet till Ukraina från de demokratiska länderna Europa är kontinuerligt och långsiktigt, säger Peter Hultqvist.

När dessa leveranser kommer att ske vill Peter Hultqvist inte gå in på men säger att det ligger i allas intresse att det sker så fort som möjligt.

Påverkas inte av Natomedlemskap

På frågan om Sveriges fortsatta militära stöd till Ukraina kommer att påverkas av ett Natomedlemskap svara Peter Hultqvist nej.

– Sedan pågår det redan i dag diskussioner om mellan olika länder om hur vi tillsammans kan ge ett utökat stöd.

Att Sverige nu skänker krigsmateriel till Ukraina kommer enligt försvarsministern inte att påverka Försvarsmaktens kapacitet att försvara Sverige.

– Försvarsmakten och försvarsdepartementet jobbar hela tiden med frågan och gör avvägningar om vad vi behöver för egna behov, säger Peter Hultqvist.

Femte stödpaketet

Dagens beslut handlar om stöd i form av materiel som till exempel pansarvärnsvapen, understödsvapen och minröjningsutrustning. Totalt uppgår stödet till ett värde av cirka 500 miljoner kronor.

Sverige har tidigare i vår gett Ukraina sjömålsrobot 17, 15 000 pansarskott, 5 000 hjälmar, 5 000 skyddsvästar, minröjningsutrustning, automatgevär 90 med ammunition, 135 000 dygnsportioner livsmedel, samt överskottsmateriel från Försvarsmakten.

Sverige har tidigare också lämnat finansiellt stöd i två omgångar, 500 respektive 577 miljoner kronor till ukrainska centralbankens fond för det ukrainska försvaret och totalt 110 miljoner kronor till Natos ukrainafond till stöd för Ukrainas försvarsmakt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått 100 miljoner kronor för att kunna lämna stöd till Ukraina genom EU:s civilskyddsmekanism och FN.

Källa: Regeringskansliet